Waar kun je een talentscan het beste doen in Nederland?

Leercontracten gaan over ontwikkeling. Wil een kandidaat in aanmerking komen voor een leerlingplaats, dan moet een aanzienlijk percentage nieuw leren plaatsvinden. Elke kandidaat brengt echter ook eerdere kennis, kwalificaties en werkervaring mee. De talentscan bepaalt hoeveel nieuwe ontwikkeling de leerling zal doormaken.

Dit kan ook gevolgen hebben voor de kosten en de duur van de leerarbeidsplaats, aangezien de werkgeversheffing/overheidsfinanciering voor leerarbeid alleen kan worden gebruikt voor nieuw leren en ontwikkeling. Wil je daar meer over weten? Dan raden we aan deze pagina over de talentscan eens goed door te lezen.

Is het geen sollicitatiegesprek?

Een veel voorkomende misvatting is dat kandidaten de talentscan zien als een ‘sollicitatiegesprek’. Het gaat niet om het aantonen van een hoog competentieniveau bij alle vragen. Het hoge niveau van de zelfevaluatie is het gewenste einddoel dat DMU alle leerlingen wil laten bereiken. De vaardigheidsscan moet een eerlijke en open reflectie zijn over de huidige sterke punten en uitdagingen en over gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Als een kandidaat hoog scoort op de talentscan en zijn werkgever en de DMU-programmaleider vinden dat dit overeenkomt met zijn huidige kennis en vaardigheden, zijn er misschien andere DMU-leerplaatsen die beter geschikt zijn voor zijn loopbaanontwikkeling. (Bekijk meer op de website van Me-Scan.

Wie vult hem in?

De talentscan wordt gedeeld als een online formulier, in te vullen door de kandidaat die zelf elke vraag scoort op een schaal van 1-7 (details van elk niveau staan op de Scan). De kandidaat geeft vervolgens aanvullende voorbeelden en bewijsmateriaal in een tekstantwoord.

  • Zodra de Vaardigheidsscan is voltooid, wordt een samenvatting ter beoordeling aan de werkgever van de kandidaat gegeven. In de blauw gemarkeerde delen van de samenvatting kan de werkgever zijn instemming of suggesties over de antwoorden van de kandidaat geven.
  • De kandidaat en zijn werkgever (lijnmanager) zullen dan samen met de DMU-leider voor een informeel gesprek het programma bespreken, hoe het de huidige capaciteiten van de kandidaat zal ondersteunen en ontwikkelen en de geschiktheid van de stage beoordelen.
  • Na het gesprek verwerkt de DMU-programmaleider zijn feedback in de samenvatting en beslist hij definitief of hij een voorwaardelijk aanbod doet. Zodra alle drie de partijen de onderdelen hebben ingevuld, wordt de samenvatting gedeeld, zodat iedereen deze kan ondertekenen en het proces kan afsluiten.