Hoe gaan jullie om met privacy?

The Loophole gaat altijd zorgvuldig om met alle gegevens die je bij ons achterlaat. Wil je weten hoe? Lees dan hieronder verder, dan proberen we het in onze eigen woorden uit te leggen.

Online

Onze website maakt gebruik van oa Google Analytics en kan gedrag traceren op de site, dit is echter nooit terug te voeren naar een persoon voor ons. We maken ook gebruik van Google Adwords, die plaatst een cookie op jouw computer en biedt je dan op andere websites onze producten aan. Mocht je hier geen gebruik van willen maken kan je dit bij de getoonde advertentie aangeven.

Reserveren

Mocht je bij ons een game komen spelen dan kan je online bij ons reserveren. Je vult daarvoor zelf je gegevens in en die worden verwerkt door onze partner www.onlineafspraken.nl. Zij zorgen ervoor dat de tijden echt gereserveerd zijn voor jou en dat er op tijd briefings jouw kant op gaan. We bewaren de gegevens online een jaar en offline in een beveiligde database nog eens 5 jaar. Zo kunnen we jouw gespeelde games er weer makkelijk bijpakken mocht je nog een keertje langskomen.

Bij telefonisch reserveren gelden dezelfde voorwaarden als bovenstaand.

Voor het verwerken en de juistheid van jouw gegevens geef je altijd toestemming bij je online of telefonische boeking, anders kunnen wij jouw game niet garanderen.

Gegevens

Bij het maken van een reservering vragen wij om jouw voor en achternaam, 06-nummer, e-mailadres. We sturen je vervolgens eerst een afspraakbevestiging, daarna een betalingsbewijs en/of factuur en een dag voor je spel een automatische briefing. Al deze mails zijn nodig om je goed voor te bereiden op de game en zodat je zeker bent van je ervaring.

Ook vragen we je om je woonplaats en geboortedatum in te vullen, deze gegevens zijn echter niet verplicht. Met de woonplaats kunnen wij voor intern onderzoek kijken waar de spelers vandaan komen en met geboortedatum krijgen we een beter beeld van de leeftijd van onze doelgroep. Beiden gebruiken we dus alleen op een geagreggeerd niveau (lees: we kijken niet naar jou maar naar het geheel)

Wij maken automatisch voor elke boeking een factuur aan waar jouw gegevens op staan. Deze moeten wij wettelijk van De Belastingdienst 7 jaar bewaren. Mocht je kiezen voor een online betaling dan zijn ook jouw bankgegevens bij ons bekend, deze kunnen we nodig hebben in het geval van een terugbetaling.

Jouw gegevens zijn gekoppeld aan jouw afspraak en beperkt in te zien door onze Game Masters. De Game Master moeten natuurlijk weten wie er voor de deur staat en jouw kunnen opbellen mocht je later zijn. Zij hebben ieder een account met beperkte rechten beveiligd met een wachtwoord. We maken gebruik van computers beveiligd met een firewall en een versleutelde verbinding.  Wil je jouw gegevens eerder wijzigen of laten verwijderen kan je ten alle tijden bij ons een verzoek indienden per e-mail.

Achteraf

Na jouw game sturen we je direct een mail waarin we je vragen om toestemming om jouw gemaakte foto op Facebook te zetten.  De foto’s op de camera worden elke 3 maanden verwijderd. Op verzoek kan je ook je foto gemaild krijgen in plaats van via Facebook. Ook vragen we je in diezelfde mail om een review te schrijven en om feedback over je ervaring. Mocht je nou geen genoeg van ons krijgen kan je je aanmelden voor onze (zeer sporadische) mailings, die beginnen goed want je ontvangt dan gelijk een mail met een kortingscode voor onze andere games!

Solliciteren

Wil je bij ons komen werken dan hebben we natuurlijk jouw motivatie en CV nodig. Soms bewaren we die omdat we geen actuele vacature hebben, hier zullen we altijd om toestemming voor vragen.

En om nu helemaal zeker te zijn dat we alles goed doen, hierbij ook een stukje tekst wat wettelijk stand houdt.

The Loophole The Loophole, gevestigd aan Arkansasdreef 20 3565AR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.theloophole.nl Arkansasdreef 20 3565AR Utrecht +31(30)2272498

Joelle van der Pol is de Functionaris Gegevensbescherming van The Loophole Hij/zij is te bereiken via joelle@theloophole.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Loophole verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joelle@theloophole.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Loophole verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

The Loophole neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Loophole) tussen zit. The Loophole gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Loophole bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

The Loophole verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Loophole blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Loophole gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Loophole gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Loophole en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joelle@theloophole.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . The Loophole wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Loophole neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joelle@theloophole.nl. The Loophole heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.